Wanja Lundby-Wedin betonar prestigelös samverkan mellan kyrkoherdar och kyrkoråd

Wanja Lundby-Wedin, första vice ordföranden i kyrkostyrelsen, hade den 21 februari en givande diskussion med flera av KyrkAs kyrkoherdar samt några kyrkorådsordföranden angående den ofta svåra gränsdragningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde.

–  En viktig förutsättning för en fungerande samverkan är att kyrkoherden och kyrkorådets ordförande avsätter tid för att skapa en god relation samt väl fungerande förberedelser inför kyrkorådets sammanträden, sa Wanja Lundby-Wedin som själv har goda erfarenheter av det.

–  Vi behöver som kyrkoråd visa ett starkt engagemang för Svenska kyrkan. Det kräver en öppenhet för att lära och förstå hur församlingsarbetet verkligen fungerar, fortsätter hon.

–  Att vara en del av kyrkorådets styrelse innebär att ägna sig åt de strategiska frågorna. Här definierar vi vad som behöver göras för att församlingen ska kunna utföra den grundläggande uppgiften, GUDM. Sedan är det kyrkoherdens uppgift att besluta hur detta uppdrag ska utföras. För oss i kyrkorådet är det av yttersta vikt att förstå dessa roller och att sträva efter ett samarbete utan prestige.

Det är kyrkoherden som bär det exekutiva ansvaret för uppgifterna. Kyrkorådets roll är att fatta strategiska beslut och skapa förutsättningar för kyrkoherden att kunna förverkliga besluten. Kyrkorådet ha också en viktig uppgift i att följa upp de beslut som fattats.

Några röster från mötet med Wanja Lundby-Wedin

Min ordförande i kyrkorådet och jag uppskattade mötet riktigt mycket. Några saker föll på plats i fördelningen oss emellan. Mycket bra!

Björn Wiksten, kyrkoherde i Hudiksvallsbygdens församling

Jag tyckte att det var ett väldigt givande koncept! Det kändes som en riktigt bra och ”fortbildande” handledningsträff för kyrkoherden och kyrkorådets ordförande tillsammans.

Carin Zetterberg, kyrkoherde i Mariefreds församling

Tack för en givande kväll, föreläsning och frågestund! Jag är mycket nöjd. Ämnet är så viktigt att vi skulle behöva fler föreläsningar om styra-leda.

Karin Holmgren Nilsson, kyrkoherde i Kvidinge församling

Text: Marianne Wijkmark