Foto: Anna-Lisa Saar
Vägen tillbaka till arbetslivet

Forskning visar att det viktigaste för en lyckad rehabilitering tillbaka till arbetslivet är god dialog och stöd från chefen.

Vägen tillbaka till arbetslivet kan innebära att du behöver hjälp att anpassa arbetssituationen för att vardagen ska fungera. Allt beroende på vad du är sjukskriven för. Psykisk ohälsa på grund av stress är vanligaste orsaken till sjukskrivning och enligt en studie av Christian Ståhl, biträdande professor i sociologi vid Linköpings universitet, är det dålig arbetsmiljö som ligger bakom.

Han menar också att god dialog är en av hörnstenarna i rehabiliteringen. Chefens roll och stöd vid sjukskrivningen är också mycket viktig och går inte att ersätta med enbart kontakt med till exempel företagshälsovården.

Chefen behöver vara närvarande, anpassa dialogen efter situationen och ta fram en plan som underlättar återgången till arbete i de fall sjukskrivningen beräknas pågå i minst 60 dagar. Här hittar du Försäkringskassans mall för hur en plan kan se ut.

Din arbetsgivare har ett stort ansvar att tillsammans med sjukvården och Försäkringskassan anpassa arbetssituationen så långt det är möjligt. Du kan till exempel arbeta deltid, få andra arbetsuppgifter eller tekniska hjälpmedel inom vissa gränser. Även viss kompetensutveckling och tjänstledigt för att prova ett annat arbete finns med på listan över möjliga rehabiliteringsåtgärder.

Att få fysisk träning på recept är också vanligt idag vilket innebär att du till exempel kan få tillträde till simhallen även om den är stängd för allmänheten på grund av Covid-19.

Nya lättnader för långtidssjukskrivna

Den 15 mars 2021 trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär att den som är sjukskriven längre än ett halvår kommer få mer tid på sig för att få tillbaka arbetsförmågan. Vid Försäkringskassans bedömning räcker det att mer talar för, än emot, att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år för att det ska göras ett undantag.

Dessutom har regeringen nyligen fattat beslut om att prövningen av arbetsförmågan ska ske mot angivna yrkesgrupper. Hittills har denna skett mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden när du har varit sjukskriven i mer än 180 dagar. Ett normalt förekommande arbete är ett vanligt arbete du kan klara utan några särskilda anpassningar. Detta innebär att människor inte ska behöva bli av med sjukpenningen genom en prövning mot fiktiva jobb.