Stöd och styrning löser många arbetsmiljöproblem

Eva Linér, arbetsmiljökonsult med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete ger här sin syn på den nyligen genomförda arbetsmiljöenkäten.

– Jag blir rörd när jag läser om omställningarna och det engagemang som syns i medier där diakonin varit drivande i att samordna krafter i samhället. Jag häpnar över flexibiliteten där kyrkan säger ”Vi ställer inte in, vi ställer om” och uppfinner nya sätt att möta församlingsmedlemmar på.

Enligt arbetsmiljöenkäten upplever majoriteten att de har stöd i sitt uppdrag som diakon både från sin chef och sina kollegor.

87% upplever att de kan påverka sin arbetssituation. Av de som upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation uppger majoriteten att det beror på oklara förväntningar.

– Det är positivt att så många upplever att de har stöd och att de kan påverka sin arbetssituation säger Eva Linér. Det är viktigt att arbetsgivaren tydligt kommunicerar kring vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur de ska prioriteras, vilket resultat som förväntas och vem du som medarbetare ska vända dig till för att få hjälp och stöd att utföra arbetet.

Hot och våld på jobbet

– Att det finns risker för hot och våld i en miljö där du hjälper personer i nöd är såklart frustrerande säger Eva Linér. Din arbetsgivare måste göra en riskbedömning och utifrån den bedömningen göra åtgärder.

Att du inte behöver arbeta ensam och att du har fått en utbildning i hur du hanterar aggressiva och hotfulla människor kan vara sådana åtgärder. Att se till att det finns en sluss eller en reception kan också underlätta och öka säkerheten. Se över om det finns larm och andra säkerhetsrutiner.

– Även om du inte blev skadad i incidenten ska du rapportera olyckor och tillbud till arbetsgivaren. Det är jätteviktigt. Du som medarbetare ska inte vara ensam i detta. Din arbetsgivare ska polisanmäla händelsen. Det ansvaret ska inte du som medarbetare bära ensam, säger Eva Linér.