”Wow-känsla när jag inser hur mycket vi kan göra”

Med gitarren på ryggen och fikat i en skrinda möter församlingspedagogen Ammi Jonsson upp föräldrar, barn och ungdomar från olika bakgrunder i det gröna. Hur mötet blir beror på var barnen befinner sig, säger hon. De flesta har tröttat på att prata om Covid-19. Vi tar pulsen på Ammi Jonsson som hittar lösningar mitt i krisen.

Kållereds församling med sina tio anställda tillhör Mölndals pastorat. Ammi Jonsson har arbetat som församlingspedagog de senaste 32 åren varav 14 år i Kållered.

I och med Covid-19 har vardagen förändrats menar Ammi Jonsson. – Vi har flyttat utomhus med flera aktiviteter men har tyvärr varit tvungna att ställa in till exempel ”Öppet Hus för alla skostorlekar”, en uppskattad mötesplats för både unga och äldre.

Nya kreativa lösningar
– Pandemin har tvingat oss att vara kreativa och hitta nya sätt att nå ut till våra församlingsmedlemmar i olika åldersgrupper och situationer, säger Ammi Jonsson. Jag får en ”wow-känsla” när jag inser hur mycket vi faktiskt kan göra.

Istället för den vanliga sopplunchen i församlingen, hämtar de äldre som har möjlighet soppa och några kör de hem soppan till. – Det är en ny arbetsuppgift som kräver planering och logistik. Ett bra sätt att hålla kontakten med de äldre som ofta känner sig ensamma.

Ett annat sätt är att erbjuda matkassar till familjer, par och ensamstående som inte har medel att köpa mat. Maten kommer från Stadsmissionen som tar hand om matsvinn från livsmedelsbranschen och packas av Ammi, hennes kollegor i pastoratet och volontärer.

Aktiviteter flyttas utomhus
Många aktiviteter som till exempel Öppna förskolan flyttar utomhus. Med gitarren på ryggen och fikat på en skrinda möter Ammi Jonsson upp i det gröna. – Att träffas utomhus, ha sångstund och fika uppskattas mycket av föräldrarna. Och barnen har större utrymme för lek.

Även de äldre skolbarnen träffas utomhus så mycket som möjligt. Klubb Apeldax är för barn mellan 6 och 8 år och Klubb Max är för barn mellan 9 och 11 år. – Vi hämtar barnen på fritids, äter mellis tillsammans och sjunger i kören. Efter det samlas vi kring bibelberättelser och pratar om tro och Gud. Det blir också pyssel och lekar som är kopplade till dagens tema.

Stärker barnens självkänsla och självförtroende
Samtalen kan beröra vilka ämnen som helst. – Vi utgår från var barnen befinner sig och vilka frågor de har med sig. Som kristen tror man på att det finns någonting efter det här livet. Ofta kommer det existentiella frågor från barn som har upplevt när någon dött eller om det hänt något som gör dem oroliga.

– Vi pratar också om hur man är en bra kompis. Att det är viktigt att respektera varandra och inte säga dumma saker. Det blir ofta spännande samtal då barnen har så olika bakgrunder.

Att stärka barnens självkänsla och självförtroende på ett medvetet sätt är viktigt för Ammi Jonsson. – Att se varje barn som unikt, lyssna på dem och visa att deras åsikter har betydelse är viktigt för deras självuppfattning.

– Vi pratar också om det som händer i samhället. Och just nu är det ju Covid-19 som alla pratar om. Här uttrycker många barn att de redan pratat färdigt om detta i skolan, och då går vi vidare till ett annat ämne som de istället vill ta upp.

Ammi Jonssons tips till föräldrar
• Våga prata med dina barn och ungdomar. Gör det enkelt. Att dela in vardagen i andligt och värdsligt bara komplicerar samtalet. Tänk istället att allt hör ihop.

• Tveka inte, använd gärna oss församlingspedagoger som bollplank. Vi har lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar och deras funderingar. Det är inte lätt att vara förälder.