Tipsa oss om Sacorepresentant i EESK senast kl 12 den 21 april – obs kort svarstid!

Nu behöver vi få in förslag på representanter för SACO i EESK, som står för Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén. God facklig erfarenhet krävs för uppdraget. Mejla förslagen snarast till Ingrid Birgersson på ingrid.birgersson@kyrka.se

Detta är uppdraget
Förutom plenarsessionerna, som hålls under två dagar nio gånger per år, organiseras arbetet i olika sektioner, som i sin tur delar upp sig i studiegrupper för att utforma yttranden och för annat arbete. Inför plenarsessionerna hålls det möten i arbetstagargruppen och i sektionerna. Arbetstagarsidan eftersträvar att ha gemensam uppfattning i olika frågor i kommittén.

I uppdraget ingår att vara ledamot i två olika sektioner. Nio sektionsmöten i respektive sektion varje år. Mängden studiegruppsarbete kan man styra själv, utifrån intresse, engagemang och hur mycket tid man vill ge det. Det innebär ca 60 mötesdagar om året, samt ett antal resdagar som tillkommer.

God facklig erfarenhet krävs för uppdraget. Erfarenhet av EU-arbete är meriterande, men inte nödvändigt. Uppdraget är ungefär 50 procent av en heltidstjänst.

Det praktiska arbetet i kommittén
Mandatperioden är på 5 år och uppdraget gäller mellan åren 2020 – 2025 med start i september. Arbetsåret är från början av september till slutet av juli. Semesteruppehållet är i augusti.

Det erhålls ingen lön eller arvode för uppdraget. För mötesdagar utgår det ett dagtraktamente som ska täcka hotellkostnader och liknande. Kommittén betalar resor till och från Bryssel (eller till annan ort om mötet inte är i Bryssel).

Bakgrund
EESK företräder det organiserade civilsamhället och har 326 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Kommittén består av tre arbetsgrupper: arbetsgivare (arbetsgrupp I), arbetstagare (arbetsgrupp II) och övriga intressegrupper (arbetsgrupp III). Sverige har 12 ledamöter och av dessa är fyra företrädare för arbetstagarorganisationer, två från LO, en från TCO och en från Saco.

EESK avger mellan 160 och 190 yttranden och informationsrapporter per år. Av dessa är huvuddelen svar på remisser från rådet, kommissionen och Europaparlamentet. I övrigt är det yttranden på eget initiativ samt förberedande yttranden som utarbetas på begäran av det land som innehar EU:s ordförandeskap.

Mejla förslag på representanter till ingrid.birgersson@kyrka.se senast tisdagen den 21 april klockan 12.