Selångers pilgrimscenter

KyrkAs förbundsordförande Bror Holm är tillika kyrkoherde i Selångers församling. Selångers församling har byggt Nordens största pilgrimscenter. Detta har varit ett mödosamt men roligt arbete. Församlingen har kunnat göra detta tack vare ett gediget arbete med äskande av medel från EU, Region Västernorrland, kommuner och stiftet.

Detta pilgrimscenter är redan mycket känt och har satt såväl församlingen som Selånger och Sundsvall på kartan med pilgrimer från hela världen. I fjol var det 37 000 besökare och sedan starten 2018 över 105 000 besökare. Visionen har varit att skapa ett pilgrimscenter som kan samla kristenheten i Norden och utgöra startpunkt för den välkända pilgrimsleden Sankt Olavsleden.

Verksamheten i pilgrimscentret bedrivs av en stiftelse. Pilgrimscentret har blivit nominerade till Stora turismpriset av Region Västernorrland vilket är en stor ära. Även Sundsvalls Gille som delar ut ris och ros har delat ut en ros till Pilgrimscentret i Selånger.

Då Selångers församling står inför en sammanläggning 2025 har organisatoriska frågor uppstått i samband med detta om den fortsatta hanteringen av Pilgrimscentret. Församlingen har reglerat de inbördes juridiska förhållandena mellan sig och stiftelsen mycket noggrant med hjälp av juridisk expertis. Dock verkar vissa klargöranden fortfarande behövas för att allt ska vara klart inför sammanläggningen. Domkapitlet i Härnösand har sett sig föranledda därav att inleda en tillsyn av kyrkoherden och chefen för Pilgrimscentret tillika diakonen Helene Westerlind.

KyrkA kommer naturligtvis att bistå sina medlemmar och ser fram emot att eventuella missuppfattningar kan biläggas när domkapitlet utrett frågan.