Förhandlingarna fortsätter digitalt

Förhandlingarna om Svenska kyrkans avtal har nu pågått sedan början av februari 2020 och diskussionerna har varit konstruktiva.

Med anledning av den rådande situationen med det nya corona-viruset har parterna gemensamt beslutat att den närmaste tiden ta paus från fysiska möten i förhandlingarna. Därefter gör parterna tillsammans en ny bedömning hur förhandlingarna ska fortsätta.

Under tiden har parterna fortsatt kontakt genom digitala kanaler. Målet är att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har kommit överens om lönenivåerna för den exportberoende industrin, det så kallade ”märket”.

Parter i Svenska kyrkans avtal är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Med vänliga hälsningar  

Vibeke Hammarström

Kyrkans Akademikerförbund – förbundet för dig som arbetar inom Svenska kyrkan