Covid bör klassas som arbetsskada för kyrkans anställda

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att undersöka om Covid-19 kan klassas som arbetsskada i fler situationer än idag. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) redovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 26 april 2021.

Idag är det endast personal som arbetar inom vården och i laboratorier som kan få följder av ett Covid-insjuknande klassade som arbetsskada. Frågan är högaktuell för flera av våra yrkeskategorier som träffar många människor och riskerar att utsättas för smitta.
– Vi bevakar frågan, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör.