Kör du egen bil i tjänsten?

Med anledning av de höjda drivmedelspriserna har KyrkA i avtalsförhandlingarna yrkat på en högre ersättning till våra medlemmar. KyrkA har begärt en omförhandling av BIL 14 där hänsyn tas till de höjda kostnaderna för de som kör egen bil i tjänsten.

Då avtalsförhandlingarna drar ut på tiden vill KyrkA som ditt fackförbund uppmuntra dig som kör egen bil i tjänsten att begära kompensation av din arbetsgivare för de kostnader du haft för höjda drivmedelspriser. Lokala kollektivavtal är inte tillåtna i denna fråga varför detta endast kan ske genom enskilda överenskommelser.

Ta kontakt med din arbetsgivare och begär högre bilersättning än vad som anges i kollektivavtalet BIL 14. Den del som ska höjas är den del som betalas ut utöver den skattefria delen och som du således beskattas för. KyrkA rekommenderar minst 4,40 kr för denna del.

Ett enkelt förslag på hur ett avtal kan se ut bifogas här.

Du vet väl att: för att få bilersättning för tjänsteresa överhuvudtaget ska du lämna in ditt anspråk inom sex månader.