Lägre medlemsavgift för dig som är lokalanställd utomlands

Svenska kyrkans nationella nivå har sedan 2018 arbetat i riktning mot att alla yrkeskategorier, även vigningstjänsten, ska vara lokalanställda i SKUT. Denna omställning kommer realiseras under 2022.

Som lokalanställd omfattas du av andra arbetsrättsliga lagar än de svenska, vilket innebär att KyrkAs befogenheter att företräda dig gentemot din arbetsgivare är begränsade.

Förbundsstyrelsens bedömning är att det inte längre kommer att vara möjligt att erbjuda medlemsstöd i förhandlingar, tvister och service på samma nivå efter denna organisationsförändring inom SKUT.

Med anledning av denna förändring beslutade kongressen en ändring i stadgarna för att möjliggöra en ny medlemskategori: Utlandsanställd med en lägre medlemsavgift (75 kronor i månaden) givet att anställningen är en lokalanställning utomlands.

Har du en lokalanställning utomlands?

Om du har en lokalanställning utomlands är du välkommen att höra av dig till oss på medlemsservice@kyrka.se för att få den lägre medlemsavgiften.

I ditt medlemskap ingår då en begränsad förhandlingshjälp och du har Exporterasom tidigare tillgång till råd, stöd och hjälp, utbildningar och förmånliga försäkringar.

För frågor är du välkommen att höra av dig till Pamela Garpefors, kretsföreträdare i utlandskretsen, på +49 1 731 923 324 eller till pamela.garpefors@kyrka.se