Lägerverksamhet ungdom KyrkA

Svenska kyrkans avtal 2020 är äntligen klart

Efter 11 månader är avtalet för kyrkan klart. Avtalet har samma värden som industrins märke och det innehåller även en julklapp till KyrkAs medlemmar.

Efter en utdragen avtalsrörelse har KyrkA och Skao nu tecknat Svenska kyrkans avtal 20. Avtalsrörelsen började med att KyrkA överlämnade yrkanden i januari. Efter ett långt uppehåll på grund av pandemin återupptogs förhandlingarna digitalt i september. Idag, fredagen den 4 december 2020, har KyrkA och Skao äntligen tecknat ett avtal.

Snabba fakta om det nya avtalet:

 • Avtalets längd är 29 månader, 2020-11-01—2023-03-31.
 • Löneökningarna för perioden ska utgöra lägst 5,4 % fördelat på två löneöversyner:
  – För lönerevisionen per 2021-04-01 är löneökningsutrymmet lägst 3,5 %. Den nya lönen kommer att betalas ut retroaktivt från 2020-11-01.
  – För lönerevisionen per 2022-04-01 är löneökningsutrymmet lägst 1,9 %.
 • Julgåva. Alla KyrkAs medlemmar som har en anställning den 1 november 2020 (oavsett anställningsform) kommer att få 1 500 kr som en kompensation för det försenade avtalet. Detta är ett engångsbelopp som är skattepliktigt och pensionsgrundande samt omfattar även föräldralediga och sjukskrivna. Detta belopp bör betalas ut senast dagen före julafton.
 • Alla särskilda ersättningar, såsom OB med flera ersättningar, höjs retroaktivt från 2020-11-01. Höjningen under avtalsperioden (29 månader) ska uppgå till totalt 5,4 %. För läger­ersätt­ningen innebär det en höjning 1 november med 1,5 % som ger 622,40 kr för vardagar och 757,70 kr för helger.
 • En nyhet gäller övertid. Om du beordras arbeta övertid ersätts detta med ekonomisk ersättning. Om du hellre önskar ledighet krävs en överenskommelse om det med din arbetsgivare.
 • Avtalsvårdsgrupp. Under avtalsperioden kommer de centrala parterna att arbeta med att lösa ett antal frågor som inte funnit sin lösning hittills. Detta kallas avtalsvårdsgrupp eller förkortat Bland annat KyrkAs yrkande om psykologsamtal, kompetensutveckling och klimatbonus är några av de frågor som kommer upp i denna arbetsform.
 • Observera att Utlandsavtalet ännu inte är klart.