Tänk på detta om du köper begagnat

Att köpa begagnade varor är bra för både plånboken och hållbart för miljön. Något som är viktigt att hålla utkik efter när du köper en vara av en privatperson är om varan säljs i befintligt skick. Om den gör det blir det svårare för dig som köpare att göra gällande fel och rikta krav mot säljaren i efterhand.

Hur vet jag om en vara säljs i befintligt skick?

När du i vanliga fall köper en begagnad vara av en privatperson ska varan i första hand stämma överens med det avtal som ingås. Skriver du inget avtal ska varan kunna användas för det ändamål det är tänkt, stämma överens med de egenskaper säljaren beskriver och vara i ett skick du kan förvänta dig när man tar hänsyn till pris och ålder. Om varan inte uppfyller dessa krav ska den anses som felaktig. Om en vara är felaktig kan du som köpare kräva att påföljden blir antingen avhjälpande, prisavdrag eller hävning.

Just när du köper begagnade varor är det vanligt de säljs i ”befintligt skick” eller något liknande. Då gäller det att vara lite extra vaksam som köpare, för det säljaren gör är att reservera sig för många av de fel som du som köpare hade kunnat göra gällande om varan hade sålts i normalt skick. Att varan säljs i befintligt skick kan stå redan i en annons för varan eller i ett avtal du skriver under när du köper varan. Det gäller alltså att läsa både annons och avtal noggrant så att du är medveten om att varan faktiskt säljs i befintligt skick.

Vad gäller vid köp i befintligt skick?

Vid köp i befintligt skick kan du säga att säljaren friskriver sig från vissa fel på varan och att köparen måste räkna med att varan inte är helt felfri. Säljaren kan dock inte friskriva sig från alla fel och det finns fortfarande möjlighet för köparen att rikta krav om påföljder mot säljaren. För att köparen ska kunna göra det krävs att:

… varan inte överensstämmer med specifika uppgifter om dess egenskaper som säljaren har lämnat före köpet och som kan ha inverkat på köpet. Detta betyder att om köparen t ex har sagt att det är väldigt viktigt att en vara är beskaffad på ett visst sätt och säljaren lovar att så är fallet, men det sedan visar sig att det inte stämde, är varan att se som felaktig.

… säljaren inte har upplyst köparen om något som är väsentligt gällande varans egenskaper som säljaren har vetat om och köparen kunde ha förväntat sig att bli upplyst om detta. Säljaren måste alltså berätta om det finns något allvarligt fel eller liknande på varan, annars har köparen rätt att ställa krav om påföljder mot säljaren.

… varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och andra omständigheter. Detta betyder att varan är felaktig om den har större fel än vad man som köpare har kunnat förvänta sig, trots att den är såld i befintligt skick.

Vad ska jag tänka på som köpare?

Om du vill köpa en vara som säljs i befintligt skick så är det viktigt att du gör en noggrann undersökning av varan före köpet. Kontrollera alla skrymslen och vrår som kan finnas, testa att varan fungerar som den ska och provkör fordon. Försök hitta eventuella fel redan innan köpet genomförs så du kan bestämma dig för om du vill acceptera felen eller om du vill leta efter en annan vara. Ställ också många frågor till säljaren om varan, han eller hon måste informera om fel som kan finnas. Om du köper en vara på distans så be om många bilder så att du kan upptäcka fel som kan finnas. Det viktigaste att komma ihåg är att när du köper en vara i befintligt skick så måste du acceptera mindre fel som finns på den, och det är bara större fel du kan göra gällande.

Text: Oscar Widstrand, jurist på HELP.