Vad innebär den nya överenskommelsen?

Igår kväll accepterade Skao medlarnas bud i avtalsförhandlingarna. Det är samma bud som KyrkA och övriga förbund redan hade accepterat men som Skao förkastade den 28 april. Att Skao nu skrivit under innebär att Kyrkans Akademikerförbund och övriga parter är överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) om att förlänga nuvarande löneavtal till och med 31 mars 2023. Nu kan lönerevisionen återupptas så att KyrkAs medlemmar kan få löneökningar om lägst 1,9 % för kollektivet.

Parterna är också överens om att förlänga gällande villkorsavtal. Den stora och viktiga frågan om uppsägningstider vid arbetsbrist eller sjukdom om 6 månader har KyrkA och de övriga arbetstagarorganisationerna lyckats behålla. Detta är en trygghetsfråga för alla anställda i Svenska kyrkan.
Uppgörelsen innehåller också en förbättring gällande regeln om förlängd uppsägningstid för de som är 50 år eller äldre med en anställningstid på minst 15 år ändras till att gälla för alla över 55 år med en anställningstid på 10 år eller mer. Detta får träffpunkt på fler av KyrkAs medlemmar än nuvarande regel.
Utöver detta har parterna enats om principer för villkoren i ett kommande omställningsavtal. De nya villkoren kommer att ge förbättrade möjligheter till att ställa om i arbetslivet. I överenskommelsen ingår bland annat möjligheter till studiestöd vid korttidsstudier, kompletterande omställningsstudiestöd, studieersättning vid längre studier utöver det kompletterande omställningsstudiestödet. I tillägg kvarstår dagens studiestöd som kan ges av KTR för ofrivilligt arbetslösa.

Anställda som sägs upp på grund av sjukdom ges rätt till förstärkt stöd i två år. Avgångsersättningen utökas så att det kan erhållas i längre perioder. Kompletterande arbetslöshetsersättning i de fall en arbetstagarorganisation ogiltigförklarat uppsägningen införs. Arbetet med omställningsavtalet fortsätter. Mer information om omställningsavtalets innehåll kommer att kommuniceras framöver.

Löneskyddet vid omorganisation och sjukdom, den så kallade protokollsanteckning 23, tas dock bort ur avtalet samtidigt som det nya omställningsavtalet träder i kraft. De som idag har ersättning enligt denna regel berörs ej.

– Vi har i och med denna överenskommelse både fått ge och ta. Vi är glada att de längre uppsägningstiderna har behållits och att våra medlemmar kan få trygghet i ett nytt omställningsavtal med goda villkor. Nu behöver alla anställda i Svenska kyrkan få arbetsro efter denna oroliga tid. Svenska kyrkan vill också få möta sina medlemmars behov efter en lång pandemi, säger Bror Holm, förbundsordförande.

Du som är medlem har möjlighet att få mer information på fredagens medlemsmöte. Vi hoppas få se dig där.
Fredag 6 maj kl. 09.00–10.00 Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och anmäl dig här

Fler tillfällen kommer inom kort.