Vy-navigering

Föreläsning vynavigering

Idag

Så får du en bättre pension

Vi är glada för att kunna bjuda in dig till en föreläsning som kommer att ge dig konkreta tips och vägledning för att bättre förstå din pension och säkra din […]

Ledarskap och teologi

KyrkA har bjudit in Boel Hössjer Sundman, stiftsprost, biskopens adjunkt i Stockholms stift, att föreläsa om ledarskap och teologi. Hon kommer även ge sin syn på hur vi kan vara […]

Vad gör akademiker sressade?

KyrkA har bjudit in Karin Fristedt, utredare på SACO, att föreläsa om sin senaste rapport där hon kartlägger orsaker till att akademiker blir stressade. De flesta akademiker tycker att deras […]

Kyrkoherden som chef för begravningsverksamheten

Kyrkoherdens uppdrag är att leda all verksamhet, vilket även innebär att vara chef för begravningsverksamheten. Kyrkoherden leder en kristen verksamhet och har samtidigt uppdraget att leda ett profant samhällsuppdrag som […]

Församlingens roll i händelse av krig

Vår värld är förändrad och kyrkan behöver finna sin identitet i den situation som nu råder och i händelse av en ännu högre beredskap. Jerker Schmidt, kyrkoherde i Västermalms församling, […]

Om visselblåsarlagen

Arbetsrättsjuristen Jakob Lindholm reder ut begreppen kring visselblåsarlagen. Han svarar på när det är aktuellt att visselblåsa, hur du rapporterar och vilket skydd du omfattas av. Föreläsningen är kostnadsfri för […]

Reparera mera – återvinn för planetens bästa

Hållbar utveckling är att ta hänsyn till kommande generationer. Därför måste vi leva klokt och ansvarsfullt. Vi behöver lära oss att använda jordens resurser med förstånd för att minska avfall […]

Åldersmedvetet ledarskap

Denna föreläsningen handlar om hur Svenska kyrkans medarbetare, ledare och chefer kan arbeta tillsammans för att ta tillvara värdefull kompetens och främja ett livslångt lärande. Föreläsare: Elisabeth Ohlson arbetar inom diakoni […]

Desinformation och propaganda

För att få en djupare förståelse för hur propaganda används har KyrkA bjudit in Anna-Karin Selberg, doktor i filosofi vid Södertörns högskola, att föreläsa i ämnet. Vi får en djupare […]