Villa Skärgården – en fristad för långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom

Carina Johnsson är diakoniassistent och föreståndare för verksamheten ”Villa Skärgården” i Herrestads församling utanför Uddevalla. Här får långtidssjukskrivna som hamnat i utbrändhet hjälp till ett hållbart liv.

I Herrestads församling utanför Uddevalla möts deltagarna i samförstånd då de har liknande erfarenheter och samma mål – att återta sina liv. För Carina är det helheten som är viktig.

–  Här tränar vi på att leva, inte bara på att klara av ett arbete, säger Carina Johnsson. Det handlar om att få ett hållbart liv över tid där jag har ork att göra andra saker än att vila efter arbetsdagen. Något att fundera över är: Hur lång är min arbetsdag? Vad innehåller den? Vad orkar jag när jag kommer hem? Vad är 100 procent av min kapacitet?

– Många av oss håller fina fasader och någonstans krackelerar det till slut, säger Carina Johnsson. Det är många som befinner sig i ett mönster som leder till utmattning, i en känsla av otillräcklighet med krav på ständig prestation. Här vill vi kunna vara ett stöd och fånga upp de som är i behov av hjälp.

I arbetet med att erbjuda praktik och arbetsträning till människor som står utanför arbetsmarknaden använder Carina Johnsson och hennes kollegor en MARY-metoden. MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet. Här används vedertagna metoder för att underlätta rehabilitering och stödja egenmakt och personlig utveckling.

Hela verksamheten ”Villa Skärgården” är en del av det nationella EFS-projektet ”Skapa plats” som har syftet att sprida MARY-metoden. Projektet är en utveckling och förlängning av det diakonala arbetet. Det är ett nytt sätt att nå ut till fler människor som behöver stöd och hjälp. Även till de människor som berörs i den utmattades närhet.

Hur kommer det sig att ni startade upp verksamheten ”Villa Skärgården”?

–  Under pandemin höll vi på med renoveringar och förbättringar här i Herrestads församling, säger Carina Johnsson. Vi har ett hus som har använts till kontor och musikverksamhet men nu flyttade personalen in i församlingshemmet och hur huset skulle användas diskuterades.

Pusselbitarna föll på plats hösten 2020 när de fick möjlighet att ingå i projektet ”Skapa plats”. Verksamheten ”Villa Skärgården” smygstartade sent under hösten 2021.

Här erbjuder församlingen människor utanför arbetsmarknaden som är i en utmattning en möjlighet att bryta mönstret. Deltagarna får möjlighet att hitta sig själva, bygga upp självkänslan och självförtroendet i en trygg miljö. De får också reflektera över sina egna gränser, vad som stressat dem i en viss situation och de får verktyg att hantera livet. Alla har liknande bakgrund vilket gör att deltagarna förstår varandra och vad de går igenom.

Församlingen samverkar med Samordningsförbundet Väst*, kommunen och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan är med under uppföljningssamtal med sändande parter.

Församlingen har anställt en socialpedagog och en trädgårdsutbildad som har tillfört kunskap om återhämtning och rehabilitering i trädgård och odlingar. Deltagarna själva visar vad som fungerar och vad som inte fungerar och därefter utvecklar församlingen verksamheten. På knappt två år har Carina och hennes kollegor visat att S.t Mary-metoden fungerar och att verksamheten behövs. Dessutom får deltagarna hjälp i sin kontakt med olika myndigheter som annars kan kännas svårt att göra själv.

– Vi har byggt upp en varaktig verksamhet så vi kommer att fortsätta arbetet även efter att projektet avslutas i november 2022, säger Carina Johnsson. Församlingen förlänger projektet i egen regi för att kunna stärka och bygga vidare verksamheten.

Veronica Johansson syns till vänster och Carina Johnsson till höger i bild.

Läs Veronica Johanssons berättelse här

*Samordningsförbundet Väst består av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust, Strömstad och Mellerud tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Förbundet finansierar rehabiliteringsinsatser och kompletterar myndigheternas verksamheter.