Ansök om medlemskap
För att bli medlem i Kyrkans Akademikerförbund krävs som regel en akademisk examen. Men det går också att bli medlem även om du inte har en akademisk utbildning, t ex om du sitter på en tjänst som normalt sett kräver akademisk utbildning. Om du studerar till ett yrke som syftar till tjänst i Svenska kyrkan kan du ansöka om studerandemedlemskap.