Detta gäller när en begravning filmas

Vår jurist, Ylva Wåhlin, redogör för GDPR och vad du som officiant behöver tänka på när en begravning filmas och sedan visas för anhöriga. Hon svarar också på vilka skyldigheter du som präst har att vara med på film.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är bilder och filmer där en person syns på bild att definiera som en personuppgift. Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

– Det är viktigt att valet av plattform görs så att arbetsgivaren eller begravningsbyrån som filmar kan styra över innehållet, säger Ylva Wåhlin. Filmen ska inte heller kunna laddas ner.

GDPR reglerar även den lagliga grunden för samtycke av behandling av personuppgifter.

– Tolkningen är att det finns ett samtycke genom anställningsavtalet till att du som präst blir filmad vid begravningar, fortsätter Ylva Wåhlin. Men om du helst vill slippa att bli filmad bör din arbetsgivare eller begravningsbyrån ta hänsyn till det.

Det finns också regler för hur känsliga personuppgifter ska behandlas. Religiös övertygelse är en känslig personuppgift och det krävs ett särskilt undantag för sådan behandling. Enligt GDPR Artikel 9 finns ett undantag, när du som präst själv har offentliggjort din religiösa övertygelse genom yrkesvalet och regelmässigt syns vid begravningar och andra gudstjänster.

Tänk på detta:

  • Arbetsgivaren eller begravningsbyrån bör kunna redogöra för på vilket sätt man följer GDPR i och med filmningen.
  • Hur kan spridningen av det inspelade materialet begränsas? Ställ krav på att spridningen ska vara begränsad.
  • Ta också reda på hur länge materialet ska sparas.
  • Se till att filmen visas i kanaler med hög säkerhet där den som är ansvarig för filmen kan besluta om hur uppgifterna hanteras.

För att slippa problem i efterhand råder vi dig till att upprätta ett tillägg till ditt anställningsavtal. Du hittar mallen här:

Mall för tillägg till mitt anställningsavtal