Fem kretsstyrelser ogiltiga, men kretsarna finns kvar

KyrkA har genomgått en fördjupad granskning under året, en så kallad anseenderevision. Genom denna fördjupade granskning upptäckte revisorerna att ett antal kretsstyrelser hade egna organisationsnummer. Detta innebär i praktiken att de är fristående organisationer. En egen förening med eget organisationsnummer utanför Kyrkans Akademikerförbund kan inte representera förbundet och inte heller företräda förbundets medlemmar i exempelvis förhandlingar.

Vi har informerat kretsordförandena i de berörda kretsstyrelserna och givit dem tid att samla sina respektive styrelser för att besluta om avregistrering av styrelsens organisationsnummer. Protokoll från sådant styrelsemöte skulle ha inkommit till förbundet senast den 7 september 2020.

Kretsstyrelserna i Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås och Lund har inte lämnat in några handlingar och kan därför inte fortsätta sina fackliga uppdrag för förbundet. Kretsen finns naturligtvis kvar, men de berörda kretsstyrelserna är därmed upplösta. Däremot är de berörda ledamöterna givetvis välkomna att stanna kvar som medlemmar i förbundet.

Vad innebär detta för mig som medlem?

De medlemmar som finns i de aktuella kretsarna organiseras nu direkt under förbundsstyrelsen i Kyrkans Akademikerförbund. Detta betyder att du som är medlem i dessa kretsar från och med nu istället får råd, stöd och hjälp direkt av en ombudsman via ombudsmannajouren. En ombudsman ger dig även stöd i arbetsrättsliga frågor och företräder dig i överläggningar, förhandlingar och tvister.

 Ombudsmannajour – öppet vardagar klockan 9 – 12

Ring växeln på 08-441 85 60 och be att få tala med en ombudsman. Det är viktigt att du i växeln uppger vilket stift du arbetar i så du kommer rätt.

Du kan också skicka e-post direkt till Förhandlingsavdelningen på forhandlingsavdelningen@kyrka.se 

Ledamöterna är välkomna tillbaka

De ledamöterna som önskar återinträda i ett uppdrag för KyrkA är välkomna att ta kontakt med förbundet.

Förhandlingar som har genomförts av ledamöter i kretsstyrelserna är giltiga, fram tills beskedet meddelades, dvs. till och med den 15 september. Därefter har förhandlingsmandatet upphört.

KyrkA står för lön

KyrkA står för lönen för regionala skyddsombud som alltid avlönas via förbundet på statliga medel. När det gäller den fackliga tiden utifrån avtal, kommer KyrkA att ersätta församling eller arbetsgivare för tiden från den 15 september till den 14 oktober under förutsättning att personen utför arbete för Svenska kyrkan.

Vad innebär detta för mig som är medlem i en annan stiftskrets?

För dig som är medlem i en annan stiftskrets kommer inte något att förändras. Du behåller kontakten med förtroendevalda i ditt stift precis som vanligt.

Har du några frågor?

Om du undrar över något kring denna förändring så är du varmt välkommen att vända dig till kansli@kyrka.se.