KyrkAs förbundsfullmäktige uppskjutet på grund av pandemin. Förbundsfullmäktige planeras hållas den 5 – 6 oktober.

Förbundsstyrelsen har beslutat att skjuta upp det förbundsfullmäktigesammanträde som var inplanerat den 1-2 juni i år. Orsaken till detta är Covid -19 och de restriktioner för resande och folksamlingar som har följt av denna pandemi. Förbundsstyrelsen har uttalat att prioritet ett är ledamöternas liv och hälsa och ingen ska behöva riskera att bli sjuk på grund av ett fullmäktigesammanträde.

Prioritet två är demokrati och allas lika möjligheter att tillgodogöra sig teknik och information om ett möte genomförs digitalt. Förbundsstyrelsen har undersökt alternativa möjligheter att genomföra ett fullmäktigesammanträde men gjort bedömningen att ett digitalt sammanträde inte är lämpligt då alla inte kan delta på lika villkor i ett digitalt möte. Här har demokratin och allas lika möjligheter fått spela en stor roll.

Utifrån andra förbunds erfarenheter kan förbundet inte rekommendera ett digitalt möte i detta skede utan planerar i första hand att genomföra ett vanligt fysiskt möte i oktober om myndigheternas restriktioner så tillåter.

Har du några frågor om förbundsfullmäktige?
Du är välkommen att kontakta vikarierande ombudsman Anna-Lisa Saar på anna-lisa.saar@kyrka.se eller chefssekreterare Ingrid Birgersson på ingrid.birgersson@kyrka.se