Inspelade föreläsningar från KyrkA-veckan

Pastorala utmaningar i dagens kyrkliga landskap

Ärkebiskop Martin inledde KyrkAs 120-årsfirande med att tala om Pastorala utmaningar i dagens kyrkliga landskap. Du som inte hade möjlighet att lyssna på denna hoppingivande föreläsning kan ta del av den här. Låt ärkebiskop Martin inspirera dig och ge dig förnyad kraft att utföra ditt uppdrag för Svenska kyrkan.
FILM: Pastorala utmaningar i dagens kyrkliga landskap

Stärk arbetsmiljöarbetet med SwAge-modellen

Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i strävan efter att skapa en motståndskraftig organisation och vara rustad för framtida utmaningar. Med SwAge-modellen, som är skapad utifrån behovet av friska arbetsplatser, får du ett sätt att hantera de viktiga arbetsmiljöfrågorna utifrån samhällets, organisationens och individens perspektiv.
FILM: Stärk arbetet med SwAge-modellen

Fred, miljö och framtid

KG Hammar, ärkebiskop emeritus föreläser och reflekterar om skapelsen, freden och framtiden.
FILM: Fred, miljö och framtid

Pilgrim - kyrkans nya språk

Martin Lind, biskop emeritus, berättar om Svenska kyrkans nya språk - pilgrimsvandringar! Kanske är Svenska kyrkan en av de kyrkor i världen som ordnar flest pilgrimsvandringar. Att vara pilgrim är att börja en vandring mot ens eget livs centrum.
FILM: Pilgrim - kyrkans nya språk

Så känner du igen narcissisten

Den 18 oktober 2023 under KyrkA-veckan föreläste psykoterapeuten Niki Sundström om narcissistiska personlighetsdrag. Hur tar sig narcissistens behov av ständig bekräftelse uttryck? Vad kan hända om behovet av att vara bäst är viktigare än relationer? Vad är en narcissist beredd att göra för att uppfylla sina mål av att alltid i alla situationer vara bäst?
FILM: Så känner du igen narcissisten

Psykopati och narcissism

Katarina Howner, forskare och läkare, föreläser om psykopati och narcissism. Personer med ett så kallat personlighetssyndrom skapar ofta problem för omgivningen.
FILM: Psykopati och narcissism

Att möta en människa med suicid-tankar

I sin förtvivlan söker sig många till kyrkan för att om möjligt finna en strimma av hopp. Detta är en föreläsning för alla som arbetar i en församling för att du på bästa sätt ska kunna ta emot människor med suicid-tankar.
FILM: Att möta en människa med suicid-tankar

Att bli frisk från utmattningssyndrom

Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin, föreläser om utmattningssyndrom och ger värdefulla råd för dig som kan vara på väg dit och om vägen tillbaka.
FILM: Att bli frisk från utmattningssyndrom