Annorlunda höst i Högsbo

Ensammast är de äldre och i och med Coronapandemin har den sociala isoleringen blivit än mer utbredd. Därför väljer Svenska kyrkan att aktivt fokusera på att lindra ensamhet som tema för Diakonifokus 2021 – 2022. Carina Lantz Helander, diakon i Carl Johans pastorat i Göteborg, planerar tillsammans med kollegorna för en minst sagt annorlunda höst med uppdraget att skapa gemensamhet istället för isolering.

Diakonins månad heter numera Diakonifokus och sträcker sig över hela året och inte bara under september månad även om temat uppmärksammas lite extra den 13:e söndagen efter trefaldighet, den 6 september.

Aktiviteter som skapar gemenskap

Carina Lantz Helander och hennes kollegor sitter i skrivande stund och planerar inför en minst sagt annorlunda höst som de också kallar ”Annorlunda höst i Högsbo”. Här berättar hon om hur de gestaltar temat ensamhet och om utmaningarna när de vanliga aktiviteterna är inställda.

–  Att skapa gemensamhet är en självklar del i jobbet som diakon, men att inte få använda våra vanliga väl beprövade sätt är en utmaning, säger Carina Lantz Helander. Vanligtvis har vi två kyrkor i församlingen där vi erbjuder många aktiviteter. Nu har vi istället flyttat verksamheten till en av kyrkorna där vi erbjuder anpassade aktiviteter tre dagar i veckan:

  • Tisdagar: Barn ❤ tisdag: barnkör och miniorverksamhet
  • Onsdagar klockan 19: Allt-kan-hända-onsdag: fika + olika sorters föredrag eller öppen scen
  • Torsdagar klockan 14: Tillsammans-torsdag: öppen gemenskap och promenader

Carina Lantz Helander hoppas att även kyrkodlingen kan ingå i verksamheten längre fram. – Det skulle vara fantastiskt om vi kunde locka fram odlarintresset hos medlemmarna och skapa en god gemenskap. Många vittnar ju om att trädgårdsskötsel är läkande och ger återhämtning.

– Ytterligare en uppgift som har bytt karaktär är själavården. När våra vanliga möten är inställda ägnar vi oss istället åt själavård på telefon, som är mycket uppskattat. Men det är viktigt att avsätta tid för samtalen och att inte vara stressad.

Det har inte varit så enkelt att nå ut till de äldre medlemmarna som i många fall inte har en dator.  –  Gruppen som jag har ansvar för använder inte digitala verktyg, alla har inte ens en mobiltelefon. Det är en svår situation för dem då de inte kan ta del av sociala nätverk i digitala kanaler och inte heller träffa sina barn. Vi möter många ensamma som saknar den fysiska kontakten med sin familj.

Stärkt sammanhållning

– Att flytta ihop verksamheterna innebär också en utmaning i och med att personalen nu går in på varandras områden. Allt måste fungera smidigt och det kräver planering, säger Carina Lantz Helander.

– Det här är ett tillfälle när verksamheten måste se annorlunda ut och då är det viktigt med nytänkande och att inte köra på i gamla hjulspår. Det positiva är att sammanhållningen har stärkts. Vi har jobbat i nya konstellationer för att lösa problemen och hitta alternativ vilket har gett mig ny energi på jobbet. Endast fantasin sätter gränserna.

Svenska kyrkans hemsida finns samlad fakta och inspiration om hur församlingen kan arbeta med temat ensamhet.

Arrangörer
Diakonifokus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Sveriges kristna råd.