”Digitala arbetssätt ställer nya krav på arbetsmiljön”

Madelene Grunnesjö, vår jurist och ombudsman, menar att din arbetsgivare alltid har ansvar för din arbetsmiljö, även då du arbetar hemifrån. Detta gäller såväl ergonomiskt som psykosocialt.

”Om du förväntas hantera dina arbetsuppgifter på nya sätt är det också viktigt att du får tillgång till de verktyg och den support du behöver.”

– Prata med din arbetsgivare och berätta vad du behöver för att känna dig bekväm med nya digitala arbetssätt.  Ju längre tid det är tänkt att arbetet hemifrån ska fortgå desto mer insatser kan också vara nödvändiga för att säkerställa din arbetsmiljö.

Om du behöver arbeta hemifrån under en längre period måste din arbetsgivare kartlägga din arbetsmiljö för att se vilka behov du har av exempelvis arbetsredskap. Det kan också behövas fler digitala avstämningsmöten, både för den sociala samvaron och för att du ska veta hur dina arbetsuppgifter ska prioriteras.

­– Trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån är det inte självklart att det fungerar för alla yrkeskategorier. Vill din arbetsgivare att du är på plats fysiskt på din arbetsplats måste du åka dit. Om du inte gör det kan det ses som arbetsvägran vilket i värsta fall kan leda till uppsägning. Om man känner sig obekväm med att åka in till sitt arbete kan man alltid prata med sin arbetsgivare och försöka komma fram till en gemensam lösning som passar båda. Det kan ju finnas andra åtgärder än att arbeta hemifrån som kan minska smittorisken på din arbetsplats.