Skara årsmöte 24 april – via e-post.

Hej medlem i KyrkA, Skara stiftskrets!

Under rådande omständigheter krävs både kreativitet och förändrade strukturer i många olika situationer.
Att ha årsmöte är ett av dessa. Därför kallas du som medlem till årsmöte per e-post detta år.

Detta kommer att ske i flera steg, där vi i stiftskretsstyrelsen behöver din hjälp:
Här får du kallelsen. Vi önskar förslag från dig på dels justerare/rösträknare.

Förutom det är det val till valberedningen som ska genomföras. Dessa förslag skickar du till mig senast den 17/4.
I början av v 17 kommer du få ut handlingar inför årsmötet, samt de förslag som inkommit till justerare/rösträknare.

Där kommer också vidare instruktion för hur röstförfarandet kommer att gå till.

Kanske känns det krångligt, men jag är övertygad om att vi gemensamt kommer att klara detta alldeles utmärkt.
Har du frågor angående årsmötets genomförande, får du gärna kontakta mig.

Väl mött till årsmöte på nytt sätt!

För Skara stiftskretsstyrelse,
Sofia Angel, vice ordförande