Skattereduktion på din medlemsavgift 2019

Din  medlemsavgift är avdragsgill för första kvartalet 2019. Från och med 1 juli 2018 blev din fackföreningsavgift avdragsgill. Detta innebar att du fick en skattereduktion med 25 procent om du betalat minst 400 kr i medlemsavgift under ett år.

Skattereduktionen för fackföreningsavgiften avskaffades sedan från och med den 1 april 2019 och gällde bara medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019. Du har med andra ord rätt till en skattereduktion för avgiften som du har betalt till KyrkA för tiden 1 januari – 31 mars 2019.

KyrkA har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket om det belopp du betalat i avgift för den berörda tiden. Du behöver alltså inte göra något själv. OBS! att avgiften till a-kassan inte är avdragsgill och ingår inte i beloppet ovan.

Har du frågor? Vänligen kontakta medlemsservice@kyrka.se eller ring 08 – 441 85 71.