Akademikernas a-kassa sänker avgiften

Avgiften till Akademikernas a-kassa sänks med 10 kronor från och med 1 oktober 2021 till 130 kronor.

Till nyheten på a-kassans hemsida