”Facket betyder mycket”

Med sin långa erfarenhet som präst i Lunds stift har nu Anders Knutsson, kretsföreträdare i Lundakretsen, siktet inställt på att samla ett kretsteam för att stärka det lokala fackliga arbetet, förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna och bidra till en mer trivsam arbetsmiljö.

Från en gedigen prästutbildning på Johannelunds teologiska högskola till kyrkoherde i Laholms församling och med ett brinnande intresse för det fackliga arbetet har nu Anders Knutsson valt att tacka ja till uppdraget som kretsföreträdare i Lunds stiftskrets.

– Jag har en stark anknytning till Lunds stift då jag är uppvuxen i Allerum utanför Helsingborg, bor i Ängelholm med min familj och har arbetat i över 20 år som präst i Lunds stift, säger Anders Knutsson.

Facket betyder mycket för Anders då han själv har sett hur kollegor fått hjälp att hantera svåra situationer och inte minst sedan då han själv hade en besvärlig tid och var i konflikt med sin arbetsgivare. Med den erfarenheten i bagaget tog han steget att själv engagera sig fackligt 2006 och blev senare fackligt förtroendevald och regionalt skyddsombud.

– Jag vet vikten av att ha en god kontakt med facket och vet vilka faktorer som är avgörande för en bra arbetsmiljö. I min roll som kretsföreträdare vill jag bidra med en trygghet och kontinuitet i det fackliga arbetet och fortsätta göra gott för KyrkAs medlemmar. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö för varandra, tillsammans är vi starka betonar Anders Knutsson.

Vad är nästa steg för Lunds stiftskrets?

– För medlemmarna är det viktigt att ha rådgivning och stöd nära till hands. Därför kommer vi att inleda 2022 med medlemsmöten på plats i Sölvesborg, Helsingborg och Malmö. Där kommer vi tillsammans att staka ut vägen framåt för det fackliga arbetet i kretsen och nominera medlemmar till kretsteamet, säger Anders Knutsson.

– Kretsteamets främsta uppgift blir att fungera som stöd åt fackligt förtroendevalda och skyddsombud. Vi kommer att arbeta mycket med utbildning och information och regelbundet mötas i kretsteamet och tillsammans med de fackligt förtroendevalda för att diskutera och hantera aktuella frågor i kretsen.

Vilka är fördelarna med att ha kretsföreträdare och kretsteam istället för en styrelse?

– Vi kan ägna tiden åt att hjälpa våra medlemmar och slipper arbetet med att ta fram en budget, verksamhetsberättelse, bokslut eller att hantera en kassa. Istället finns de medel som behövs för utbildningar, medlemsmöten eller andra fackliga arrangemang hos förbundet.

Vilka frågor är viktigast att driva just nu?

– Som alltid är arbetsmiljöfrågor oerhört viktiga, framför allt behöver vi fokusera på att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för många av våra medlemmar. En dålig psykosocial arbetsmiljö beror ofta på otydlig fördelning mellan styrning och ledning och otydlig arbetsfördelning eller arbetsledning. För att reda ut situationen behövs en tydlig organisationsplan, befattningsbeskrivningar och delegationer. Jag ser fram emot att hjälpa medlemmarna i KyrkA och vara med i arbetet för en bättre arbetsmiljö.