Avtalsrörelsen närmar sig sitt slut

Årets långa avtalsrörelse som har pågått sedan i vintras kan börja närma sig sitt slut. De senaste dagarna har KyrkA och Skao haft tät kontakt och växlat åsikter och information.

Detta gäller det nationella avtalet, de så kallade Allmänna Bestämmelserna  och Löneavtalet vari löneöversynen ingår. Det stora arbete som parterna slitit med under årets avtalsrörelse med en översyn av textmassor bör snart vara klart.

Ett antal frågor har fått sin lösning. Andra frågor är förhoppningsvis inne i ett slutskede.

Om parterna hittar lösningar på dessa kan ett avtal snart vara klart, lagom till jul.

För Utlandsavtalet återstår dock ett stort antal frågor att lösa.

Vi återkommer så snart det finns något nytt att rapportera.