Avtalsrörelsen: parterna har undertecknat en förlängning

Kyrkans avtal, löneavtalet med flera avtal gick ut idag 31 mars men parterna har undertecknat en förlängning.
Förhandlingarna fortsätter under helgen och nästa vecka.