Bror Holm är utsedd till årets Medelpading 2024

Styrelsen för Medelpads Hembygdsförbund tillkännagav på söndagen den 21 april att Bror Holm, ordförande för KyrkA och kyrkoherde i Selånger församling, har utsetts till årets Medelpading. Utmärkelsen överlämnades av Laila Grubb, som är ordförande för Selångers Hembygdsförening.

Hur känns det att få priset årets Medelpading?

– Det känns hedersamt och roligt, säger Bror Holm. Jag är tacksam för att mitt arbete och engagemang för församlingsverksamhet, pilgrimsrörelsen och för Medelpads kulturarv har uppmärksammats. Glädjande är att vi har haft runt 140 000 besökare från över 57 nationer i Selånger Pilgrimscenter sedan starten 2018 och vi ser att intresset tilltar.

Bror Holm har ett stort engagemang för pilgrimsrörelsen och är en hängiven förkämpe för Selånger Pilgrimscenter samt för utvecklingen av Medelpads kultur- och besöksnäring. Han har framgångsrikt lett det omfattande Interreg-projektet ”Pilgrim utan gränser”, vilket fokuserar på att främja det gemensamma kulturarvet mellan Sverige och Norge. Genom detta projekt har han varit drivande i att etablera minipilgrimscenter längs leden och har även skapat utställningar som belyser S:t Olof och ”En vandring i vikingatid” på Selånger Pilgrimscenter.

Vilken motivering hade juryn?

”Genom sitt arbete och sitt intresse för hembygden bidrar Bror till att skapa en stark gemenskap och stolthet för bygden. Han är en viktig del i att bevara och förmedla bygdens historia till kommande generationer, och hans insatser uppskattas av både unga och gamla.”

Läs gärna hela motiveringen här.

Kyrkans Akademikerförbund vill framföra sina varmaste gratulationer till förbundsordförande Bror Holm för detta distinkta pris! Vi glädjer oss med honom för att han har fått ett erkännande för sitt engagerade och utmärkta arbete.

Foto: Helene Westerlind

Text: Marianne Wijkmark