Chefsrådgivningen utökas

Som kyrklig ledare kan du med förtroende vända dig till KyrkAs chefsrådgivning för medlemmar. Vi finns här för dig i din roll som chef men också i din roll som anställd.

Att vara chef och ledare är ofta mycket givande men ibland uppstår situationer när du kan behöva råd eller stöd. Våra råd baseras på en djupare förståelse kring de utmaningar som du möter som ledare i Svenska kyrkan. Vi vet vilka konflikter som kan uppstå i relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd i frågor kring styra och leda.

Vi hjälper dig även att navigera i arbetsrättsliga frågor och vi är fullt insatta i Kyrkoordningen och kyrkans organisation.

Du når KyrkAs chefsrådgivare på chefsradgivningen@kyrka.se

För dig som är seniormedlem erbjuder Sten Bylin, äldreombudsman, chefsrådgivning. Du når honom på sten.bylin@kyrka.se 

KyrkA har nu nio chefsrådgivare till din hjälp. Läs gärna mer här

Varmt välkommen!