Dementi

Kyrkans Tidning har skrivit att jag, Kent Österdahl, har sagt att revisorerna tagit beslut kring hur vi ska hantera att några kretsar har egna organisationsnummer.  Men det stämmer inte. Revisorerna har inte tagit några beslut om detta. 

Med Kyrkans Tidning har jag endast pratat om anseenderevisionen och dess revisorer. Jag har inte sagt något om förbundets revisorer, varken om den auktoriserade revisorn eller om lekmannarevisorerna.

Förbundsstyrelsen har däremot sagt att det upptäcktes vid anseenderevisionen att det finns kretsstyrelser med egna organisationsnummer. Vi har aldrig sagt eller skrivit att förbundets revisorer har sagt eller skrivit detta. Inte heller jag har avsett dessa.

 Av den upptäckt som anseenderevisionen gjorde vad gäller organisationsnummer följer att detta inte är förenligt med förbundets organisation och att dessa externa organisationer måste upphöra.

Detta har förbundsstyrelsen fattat beslut om.

Med denna dementi vill jag tydligt framhålla att alla påståenden om att jag skulle ha sagt att revisorerna beslutat något är felaktiga.

Om förbundets auktoriserade revisor och lekmannarevisorer blivit tillskrivna något annat är detta beklagansvärt. 

 

Kent Österdahl

Andra vice ordförande i förbundsstyrelsen

Kyrkans Akademikerförbund