Foto: Anna-Lisa Saar

Diakonins månad

Tema Äldres psykiska ohälsa

September är Diakonins månad. Sedan flera år sätter kyrkorna fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad. Diakonins månad firas under hela september månad i många kyrkor och samfund. Flera kyrkor uppmärksammar särskilt Diakonins månad den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) som år 2019 infaller den 15 september.
Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa.

Fördjupningsmaterial

Sveriges Kristna Råd (SKR) erbjuder ett fördjupningsmaterial som ett stöd. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen.

Läs mer på SKR:s webbplats

Arrangörer

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

 

Suicidpreventiva dagen den 10 september

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.
Runt om i landet uppmärksammas dagen med aktiviteter, inte minst i många kyrkor. – Se program på bl a suicidzero

Läs mer Folkhälsomyndigheten

 

Gör stresstestet Keds

Stress och utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom Svenska kyrkan. 2011 kom en första rapport från Försäkringskassan och sedan har det bekräftats i ytterligare rapporter. Präster och särskilt kvinnor inom yrket är oftare än andra sjukskrivna för stressrelaterade symptom.

Stressjukdomar smyger sig oftast på, bit för bit. Men det finns möjligheter att upptäcka dem i tid.  Det finns ingen tydlig gräns mellan extrem trötthet och utmattningssyndrom. Men testet Keds, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, visar ungefär hur långt från väggen man står.

Börja gärna med att göra Karolinska sjukhusets stresstest Keds.