”Du ska kunna trivas på jobbet utan att bli nedtryckt”

Det säger Christina Björklund, docent och forskare på Karolinska institutet, som är aktuell med en ny forskningsstudie kring mobbning i arbetslivet. Här får du hennes viktigaste slutsatser från studien. Den 23 och 30 september anordnar KyrkA seminarium med Christina. Ta tillfället i akt och kom och lyssna!

Att bli mobbad kan skapa trauma för livet och i värsta fall leda till självmord. Studier visar att nära var femte av Sveriges anställda årligen kan vara utsatta för handlingar som gränsar till kränkande särbehandling, varav sju procent är utsatta för pågående mobbning.

Det kan handla om att någon inte hälsar, att bli utfryst och exkluderad från viktiga möten eller att inte få nödvändig information. Det kan också handla om skvaller och ryktesspridning vilket får nya uttrycksformer och större genomslag på grund av sociala medier. Engagemanget, kreativiteten och trivseln hos de anställda minskar med följden att produktiviteten går ner och personalomsättningen tenderar öka.

Rovjaktsmobbning och olösta konflikter

Christina Björklund nämner två typer av mobbning: rovjaktsmobbning och mobbning som kommer ur olösta konflikter. Den förstnämnda innebär att den som sticker ut från gruppen lättare kan bli mobbad.

Det kan till exempel handla om att du är den enda mannen eller kvinnan på en arbetsplats eller att du är chef. En chef sticker ut per definition. Christina Björklund har intervjuat chefer som varit utsatta för mobbning där de upplever en lättnad av att förstå att det inte handlar om dem personligen utan om positionen. Då är det viktigt att chefen får stöd av organisationen. Den andra typen av mobbning som kommer av olösta konflikter kan en chef förebygga genom att skapa tydlighet inom organisationen.

Var uppmärksam på tidiga signaler

Christina Björklund betonar vikten av att ta tag i problemen direkt vid minsta signal och att lägga stort fokus på det förebyggande arbetet. Lika viktigt är det att även säkra en god arbetsmiljö efter att situationen har retts ut.

Att förebygga innebär att det finns en tillförlitlig process i det systematiska arbetsmiljö-arbetet som fångar upp tidiga signaler på missförhållanden. Det ska vara enkelt för chefen att ha koll på vad som händer i organisationen. Kommunicera kring policyer, riktlinjer och gemensamma värdegrunder och främja en öppenhet i organisationen så att det känns okej att berätta om svåra situationer.

En välfungerande organisation präglas av tillit, förtroende och samarbete i den sociala miljön samt ordning, reda och rimlighet i den organisatoriska miljön. Dessutom präglas en välordnad organisation av en trygghet där de anställda litar på att organisationen klarar av att hantera de eventuella problem och konflikter som uppstår. Organisationen präglas också av trovärdighet där värderingarna efterlevs i praktiken.