En hälsning i adventstid

Det är en fantastisk förmån att få arbeta i Svenska kyrkan. Detta blir så tydligt denna tid på året. Vi får berätta om barnet i krubban. En Frälsare är född in i vår värld, in i vår tid, in i vårt hjärta. Vi fylls med hopp om fred och frid. Orden i Dagens bön på Första söndagen i Advent känns än mer aktuella än någonsin. Vi ber att nådens Gud kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter. Tänk att få vara en del av allt detta med vårt arbete i Svenska kyrkan.

Jag är också glad över att Kyrkans Akademikerförbund finns för oss som arbetar i Svenska kyrkan. Som enda förbund har KyrkA en tydlig inriktning för sitt arbete i sin portalparagraf. Denna anger att förbundet har som ändamål att främja Svenska kyrkans uppdrag, genom att utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter. Tänk vilket stort uppdrag förbundet har! I den gemenskapen och i det arbetet, finns också du genom ditt medlemskap i KyrkA och i ditt arbete i Svenska kyrkan. Jag gläds åt att vi delar det uppdraget och den gemenskapen. Jag är glad över dig som medlem och hälsar alla nya medlemmar välkomna till vår unika kyrkliga gemenskap.

Nästa år firar vi att KyrkA fyller 120 år. Det finns all anledning att uppmärksamma förbundets unika 120 år av erfarenhet av Svenska kyrkan och KyrkAs arbete för att kyrkan ska bli en ännu bättre arbetsgivare med bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är värt att fira!

Avtalsrörelsen startar snart och vi hoppas och tror att arbetsgivarorganisationen tillsammans med KyrkA vill verka för ett hållbart arbetsliv i Svenska kyrkan. Vi hoppas att kyrkan förstår att vara rädd om alla medarbetare. Bristen på medarbetare märks redan nu och den kan bli värre än idag. Ansvaret att motarbeta den måste kyrkan ta i avtalsrörelsen för att vara den goda arbetsgivaren.

Även nästa år fortsätter vi med de uppskattade utbildningstillfällena via Teams i både arbetsrätt och arbetsmiljö för förbundets medlemmar. Att ha kunskap är en god grund för en bra utveckling av vårt arbete i Svenska kyrkan.

När vi nu närmar oss julen vill jag tacka dig för att du valt KyrkA som din fackliga organisation. Du har, tror jag, gjort ett rätt val. Vi vill även i jultid stödja kyrkans arbete och sända vår julgåva till Act Svenska kyrkan. Jag vill även tacka dig för allt det goda du gjort och gör för vår kyrka och önska dig en god fortsättning på Adventstiden.

Jag vill också önska dig en Välsignad God Jul och ett Gott Nytt År.

Bror Holm

Förbundsordförande
KyrkA