Ett kyrkligt förbund

Förbundsordförande Bror Holm inledde med att konstatera att detta är en historisk kongress både vad gäller namnet och att det är förbundets första digitala kongress. Han konstaterade också att Svenska kyrkan behöver KyrkA.

Kyrkan behöver ett kyrkligt fackförbund. Ett förbund som är väl insatt i kyrkans organisation, verksamhet och inre liv. KyrkA är ett unikt förbund där alla förtroendevalda arbetar i kyrkan, hela förbundsstyrelsen arbetar i Svenska kyrkan och där alla anställda på heltid arbetar med Svenska kyrkan, dess frågor och dess anställda. Ett förbund som i sin portalparagraf värnar kyrkans uppgift. Ett kyrkligt förbund.

KyrkA är också ett unikt förbund som tror på ett konsultativt förhållningssätt, ett förhållningssätt som bygger på tillit. KyrkA tror på samtal och samverkan och vill ge råd, stöd och hjälp till både medlemmar och arbetsgivare. KyrkA ifrågasätter arbetsgivarorganisations konfrontativa sätt att bedriva avtalsrörelser på det sätt som skett de senaste åren.

Du kommer även kunna lyssna på förbundsordförande Bror Holms tal när det läggs ut på hemsidan inom kort.

Styrelsen får ansvarsfrihet

Revisor berömde KyrkAs hantering av ekonomin. Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns rekommendation.

Om Medlingsinstitutets roll

Claes Stråth, som sitter ordförande för KyrkAs kongress höll ett föredrag om Medlingsinstitutets roll i arbetsmarknadskonflikter.
Claes är före detta generaldirektör för Medlingsinstitutet, tidigare förhandlingschef Kommunförbundet (idag SKR), mångårig medlare i arbetsmarknadskonflikter.
Under föredraget gick han igenom vad medling innebär, och vad skillnaden är mellan frivillig medling och tvångsmedling. Han informerade också om de avtal som styr förhandlingsprocessen.

KyrkAs nya förbundsstyrelse

Här hittar du KyrkAs nya förbundsstyrelse som valdes under kongressen idag.