Gratulerer med 120-års jubileet!

Kjære KyrkA

Det har vært en fornøyelse å samarbeide og utveklse erfaringer med dere og de andre fagforeningene for akademikere i kirken/prester i norden. Vi har ofte sagt at de utfordringene vi som fagforeninger i norden møter er ganske like, bare ikke samtidige. Ved å høre om hverandres arbeid, om hva som er satsningsområder og hovedutfordringer og løsningsforslag har vi forberedt hverandre på det som kommer og gitt hverandre ideer som vi har kunnet bruke senere.

Det har vært svært inspirerende for meg gjennom over 15 år å møte KyrkAs førtroendevalde, alle tilsatte i kansliet og andre i den svenske kirken som dere har presentert oss for.

Tusen takk for raus erfaringsutveksling, for hyggelige møter og måltider og for vennskap!!

Mvh Ole-Johs. Huuse, generalsekretær i Den norske kirkes presteforening 2005-2020