ID-stöld – risken att utsättas har ökat

Digitaliseringen av samhället har lett till att de flesta av oss lever en allt större del av våra liv på nätet. I takt med att allt fler personuppgifter och inloggningsuppgifter förvaras digitalt har risken för att utsättas för försök till identitetsstöld ökat.

Hur många av oss väljer inte att spara lösenord på olika webbplatser för att det är svårt att komma ihåg flera olika? Eller hur många av oss väljer i stället samma lösenord till flera olika webbplatser för att slippa memorera de olika?

Den tekniska utvecklingen har öppnat fler tillvägagångssätt för id-stöld och har även gjort det möjligt att utsätta flera människor på samma gång. Det rapporteras alltmer i media om personer som har blivit utsatta och om de ekonomiska och praktiska besvär som det skapar. Det kan kännas svårt att veta hur en identitetsstöld genomförs och hur det går att upptäcka om man har blivit utsatt. Genom att agera förebyggande och vara uppmärksam kan omfattningen av en identitetsstöld minskas.

Så kan du bli utsatt för ID-stöld

En identitetsstöld kan genomföras på väldigt många olika sätt. Det kan börja med att du utsätts för någon form av bedrägeri eller att du blir bestulen på dina fysiska identitetshandlingar.

I andra fall kan dina personuppgifter eller lösenord ha läckt ut på nätet och därmed fångats upp av en gärningsperson. I dagsläget är det enkelt att få reda på någons personnummer vilket gör det enklare för en gärningsman att påbörja ett försök till en identitetsstöld.

Syftet med de flesta identitetsstölder är att gärningspersonen använder den drabbades personuppgifter för att ge sig själv någon form av ekonomisk fördel medan ansvaret för att betala landar på den drabbade. Genom att ha tillgång till dina identitetsuppgifter kan en gärningsperson till exempel beställa varor eller tjänster mot faktura, beställa telefoner och telefonabonnemang eller teckna blancolån och andra krediter i ditt namn.

Vilka tecken ska jag vara uppmärksam på?

De flesta åtgärder som en gärningsperson vidtar genom identitetsstölden lämnar någon typ av spår som den drabbade kan upptäcka.

Var extra uppmärksam om du till exempel får fakturor eller krav för en vara som du inte har beställt, eller om du tar emot en kreditupplysning för något du inte känner igen.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är betalningsskyldig för varor som du inte själv har beställt. Om du tar emot fakturor eller krav från inkasso för varor eller tjänster som du inte har beställt är det därför viktigt att du bestrider fakturan. Vid en misstänkt identitetsstöld ska du även polisanmäla händelsen och kan behöva spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsbolagen.

Text: Karl Liljeholm