Industriavtalet klart

Parterna inom industrin har nu enats och det omtalade märket är klart.
Industrins märke sätter nivån på löneökningarna även på Svenska kyrkans område.
Avtalet på industrin blev tvåårigt med ett totalt värde om 7,4 % varav 4,1 % under 2023.