KyrkA facklig utbildning kurser rso skyddsombud

Inför KyrkAs förbundsfullmäktige 5-6 oktober

I Sverige fortsätter en pandemi att härja som tvingar de flesta av oss att arbeta i hemmet och runtom oss finns många tragedier när vi förlorar nära och kära. Mitt i detta kaos ska förbundets högsta beslutande organ – förbundsfullmäktige – samla sig för nya tag de närmaste åren.

Max 50 på fullmäktige

Detta sammanträde kommer att genomföras under speciella premisser. Antalet deltagare kommer att hållas nere till 50 personer och under fullmäktige kommer ett stort antal säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för smitta så mycket som möjligt. Det är självklart att förbundsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Åsikterna har varit många om när, hur och på vilket sätt förbundets fullmäktige ska genomföras. Förbundsstyrelsen beslöt i slutet av augusti att satsa på ett fysiskt sammanträde. Som grund för det beslutet kontaktade vi också andra fackförbund för att höra om deras erfarenheter med ett digitalt fullmäktige. Ett större digitalt möte visade sig fungera dåligt. Demokratin har inte kunnat garanteras när komplicerade ärenden diskuterats. Vår egen och andra fackförbunds erfarenhet är att ett digitalt fullmäktige inte garanterar att alla deltagarna kommer att kunna höra allting eller kunna få rösta.

Det var också utifrån dessa erfarenheter bättre att begränsa antalet närvarande på KyrkAs fullmäktige. Om det behövs kommer fördelningen av ombud att ske på ett proportionerligt sätt. Av hänsyn till restriktionerna får inte ersättare för ledamöterna i förbundsstyrelsen komma. Normalt är de annars alltid inbjudna till fullmäktigesammanträdet.

Handlingar till fullmäktige

Handlingar till förbundsfullmäktige håller på att skickas ut till de ledamöter, ombud som deltar. Det är inte praxis att offentliggöra dem före ett förbundsfullmäktige. Information om beslut och planer kommer vi att informera om både på hemsidan och i kommande nr av Kyrkfack.

Anseenderevisionen presenteras

Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat om att genomföra en s k anseenderevision av förbundet, vilket är en djupare granskning av ekonomin än en vanlig revision. Den kommer att presenteras på förbundsfullmäktige för de närvarande ledamöterna. Deras arbete bygger på en egen självständig granskning av KyrkA. KyrkA har naturligtvis inte styrt det arbetet.