Konsten att bli äldre

KyrkA har intervjuat Nanne Hessel, psykosyntesterapeut, som inger hopp och förmedlar en känsla av att det till och med kan vara spännande att åldras. Bara vi rustar oss med lite nyfikenhet och öppenhet. Här får du veta mer om Nannes syn på åldrandet ur ett existentiellt och psykologiskt perspektiv.

 – Fasen i livet då vi känner att kroppen förändras och börjar åldras börjar runt 50, menar Nanne Hessel. Den fasen kallar hon för den tredje åldern. Men budskapet är att vi inte ska vara så rädda för förändringen. Hennes egen erfarenhet är att nyfikenhet och öppenhet att möta det som sker gör det spännande.

Hennes egen resa började för 15 år sedan då hon kände sig utmanad av sin kropp och fåfängan fick sig en törn. För att få perspektiv bjöd hon in runt 10 personer som fick berätta om sina erfarenheter av att åldras. Det blev inte alls som hon förväntat sig. Hon blev så överraskad av att upplevelserna skiljde sig så åt. Hennes förväntningar var att de skulle ha liknande upplevelser som hon själv.

– Upplevelsen av att åldras är olika för oss alla, säger Nanne Hessel. Vi lever i ett samhälle där vår kunskap är stor och vår visdom är svag. Produktivitet, effektivitet, och självständighet är honnörsord och vi har fastnat i det ungdomliga.

Hitta en förebild

– Vi har inte så många förebilder i samhället, men det kanske finns någon i din närhet som har gått före dig, råder Nanne Hessel. Se vad den personen hade för kvaliteter och vad hon eller han förmedlade som berör dig. Själv hade jag en mormor som berörde mig med sin närvaro. Hon lekte inte med mig, men hon visade mig livet.

Övergångar och förändringar

– Att bli äldre handlar om att lämna något bakom sig, påminner Nanne Hessel. I en kultur där vi inte visar respekt för äldre, hur behåller jag min egen medkänsla och respekt för mitt eget åldrande och den förändring som pågår?

Övergångar kan delas in i tre faser:

Separation – en separation kan upplevas som en liten död, det handlar om att släppa taget om händelser, identiteter, drömmar och även om människor som dör före mig.

Ingenmanslandet – kan upplevas som en vilsenhet. Nanne använder sig av några rader ur Thomas Tranströmers dikt Gläntan för att beskriva denna fas. ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse,” berättar Nanne.

Det nya – tredje fasen handlar om min förmåga att separera, acceptera och vara i ovissheten och öppna mig för det nya.

I den tredje åldern lämnar vi olika delar bakom oss och vi möter nya livsfrågor. Det är inte lika viktigt med status och utseende, men det är mer komplicerat än så. Vi kanske upplever ett djupare möte med vem vi är. Fördelar med denna fas är att vi slipper förställa oss, och istället kan låta masken falla av. Vi behöver inte heller bevisa oss eller ta dumheter. Vi kan börja visa oss i stället och själva bestämma vad vi vill använda tiden till.

Att gå i pension är att släppa yrket. Det kan vara en befrielse eller en förlust. Separationen kan bli smärtsam framför allt om du har haft en stark identitet i ditt yrke och det har haft en stor betydelse för dig.

Att barnen flyttar hemifrån kan vara en smärtsam separation. Om barnen varit viktiga blir det tomt när de flyttar. Relationen till äldre föräldrar kan också vara komplicerad. Hur mycket ska du finnas där för dem utan att förlora dig själv?

Barnbarnen, livets efterrätt för vissa men inte för alla. Alla får inte barn eller barnbarn. Men det är också relativt många som inte får träffa sina barnbarn, men det pratas det inte om.

Det nya existentiella perspektivet handlar om hur du vill använda tiden som är kvar. Vad vill du göra som pensionär? Vilka krav är rimliga att ställa på dig själv? Ska du fortsätta prestera? Kraften är begränsad, vad vill du förverkliga? Många ångrar det som de inte gjorde, inte det de gjorde.

Några saker människor ångrade på sin dödsbädd:

  • Ångrar att jag jobbat så mycket.
  • Ångrar att jag inte tagit hand om min familj och vänner.
  • Ångrar att man inte tillåtit mig själv att vara lycklig, göra det som berikar mig. Att jag inte gjort det tillräckligt.
  • Ångrar att jag inte har vågat. Att man har låtit sig styras av andra, och inte haft modet att leva sitt eget liv.
  • Att jag inte haft modet att uttrycka mina egna känslor, både negativa känslor och positiva. Hellre medioker existens än att tala om hur man känner.
  • Ångrar att man inte talat om vad människor har betytt för en.

Ett långt och lyckligt liv

Fundera över om det finns någon du skulle behöva förlåta? Arbeta med försoning, som är ett inre arbete där du kan förlåta och bli förlåten av människor oavsett om de har dött. I Nanne Hessels bok ”Konsten att bli äldre” kan du läsa mer om detta och hur du kan gå tillväga.

Att odla tacksamhet för det lilla ger dig motståndskraft mot bitterhet. Jag kan tala, se, gå och röra mig. Vi utvecklas hela livet till sista andetaget. Det är aldrig för sent att få ett annat perspektiv.

Idag säger Nanne att hon inte är lika självcentrerad och att det är betydligt mer spännande att förstå vilka hennes föräldrar var som människor än att fundera så mycket på sig själv.

Blå zoner är ett demografiskt område i världen där människor lever mätbart längre. Enligt undersökningar i dessa zoner finns några gemensamma nämnare som bidrar till ett långt och lyckligt liv:

  • Samhörighet – de är dagligen del i ett sammanhang.
  • De hjälper varandra.
  • Näringsrik mat.
  • De har en god vän de kan ringa mitt i natten.

 Nanne Hessel

Nanne Hessel har haft en egen terapimottagning i över tre decennier. Hon är diplomerad psykosyntesterapeut, imagoterapeut och var rektor vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg 2000–2008. Hon är en efterfrågad föreläsare i ämnet Konsten att bli äldre. KyrkAs medlemmar hade möjlighet att lyssna på hennes föreläsning under KyrkA-veckan.

KyrkAs äldreombudsman

Att åldras undgår ingen som får leva. Ändå är det stigmatiserat och många äldre utsätts för diskriminering. Därför tillsatte KyrkA 2018 Sveriges enda äldreombudsman, Sten Bylin, som verkar för bättre arbetsvillkor för våra äldre medlemmar.

Sten Bylin håller i KyrkA Forum 60+ och bjuder in till digitala möten två gånger per år för att diskutera hur förbundets erbjudande till 60+ kan utvecklas. Vill du vara med? Tveka inte att kontakta Sten Bylin på sten.bylin@kyrka.se

 Text: Marianne Wijkmark