KyrkA fördömer koranbränningar

Under en längre tid har koranbränningar pågått i vårt land. De har skapat ett starkt motstånd både i Sverige och utomlands. Bränningarna har också skapat en hotbild mot Sverige.

Grunden för koranbränningar är förmodligen mångfacetterad, likaså kan reaktionerna på dem vara det, men det är också allmänt känt att koranen för många människor är en helig skrift. KyrkA menar att bränningar av heliga skrifter är ett kränkande av människors religiösa tro. Även om det är lagligt i Sverige att bränna heliga skrifter bör frågan ändå ställas om det är rätt och respektfullt mot medmänniskor att göra allt som är tillåtet. Den frågan vilar ytterst på respekt för våra medmänniskor. Vi vill inte få det som är kärt för oss uppbränt. Genom lågorna och hatet hörs Jesu ord: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem.” Matt.7:12.

 

Bror Holm

Förbundsordförande