KyrkA har valt förbundsordförande

Med dubbla röstetal omvaldes Bror Holm till ordförande för förbundet för de kommande fyra åren. I sitt tacktal talade Bror Holm om vikten av ett enat förbund.

– Jag är tacksam över att ha blivit omvald som förbundsordförande i ett så fint förbund som KyrkA. Jag vill att förbundet arbetar tillsammans och att vi ser varandras kunskaper och vilja att arbeta för förbundets bästa, säger Bror Holm.