Angående frågan om avtalsområden

Med bakgrund utav att Kommunal och Vision arbetat med gränsdragning under våren 2023 som resulterat i ett avtalsområde mellan förbunden har nu Kommunal och KyrkA upptagit en pågående dialog kring gränsdragning.

KyrkA och Kommunal upplever ur ett generellt perspektiv inga problem gällande gränsdragning. Dock har förbunden i lönerevisionen 2023 uppmärksammat att det finns anledning att diskutera ett begränsat antal yrkesgrupper och arbetsplatser med anledning av det avtalsområde som skapats mellan Vision och Kommunal. Med detta som bakgrund har förbunden enats om att i lönerevisionen 2023 är det medlemskapet i respektive förbund som avgör vilket löneavtal den berörda individen på aktuell arbetsplats omfattas utav.

I de fall det dyker upp oklarheter kring ytterligare grupper/individer åtar sig förbunden att hantera frågan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta KyrkAs förhandlingsavdelning på dlforhandlingsavdelningen@kyrka.se