KyrkA välkomnar förslag på sänkta skatter för dig över 65

Finansdepartementet föreslår ytterligare skattesänkningar från den 1 januari 2021. Förslaget innebär att skatten sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dig som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

Det är en åtgärd för att minska skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster, som uppstod i och med jobbskatteavdraget som är en skattereduktion för arbetsinkomst

er. Syftet med förändringen är att personer över 65 år inte ska behöva betala högre skatt än personer under 65 år.

– Detta är viktiga och nödvändiga förändringar för våra seniorer i samhället, säger Sten Bylin, äldreombudsman på KyrkA. Dessa förbättringar behövs för förvärvsarbetande äldre och är helt i linje med det vi på KyrkA tidigare drivit i olika sammanhang.

SACO lämnade svar på remissen den 18 augusti.

Kyrka har i ett svar på en tidigare remiss uttalat följande:

”Det är ytterst otillfredsställande att antalet pensionärer under fattigdomsgränsen i Sverige är fler än i EU-länderna och Norden, samt att andelen fattigpensionärer beräknas fortsätta att öka i Sverige. Snittet för EU-länderna 2018 när det gäller antalet fattigpensionärer är totalt 14,5 procent och för kvinnor 16,8 procent. Snittet för Sverige är totalt 16,8 procent och för kvinnor 21,7 procent. Det är uppenbart att pensionssystemet inte levererar tillräcklig trygghet längre i Sverige. Den s.k. ”bromsen” bör avskaffas och garantipensionen höjas rejält. Det är också oroande att så många kvinnor i Sverige kan se fram emot en pension under EU:s fattigdomsgräns.”

Sten Bylin framhåller att dessa frågor är viktiga för KyrkA att bevaka.

– Det är vår uppfattning att när det förslag som planeras införas från 1 januari 2021 är infört, så måste omgående en ny utredning komma igång med att se över Sveriges pensionssystem ytterligare, för att anpassa pensionerna till nivåerna i EU och de nordiska länderna.

Du hittar remissen här (SACO)