Kyrkfack nr 4 2020 KyrkA

Kyrkfack går i pension

 

Detta är det sista numret av den fysiska tidningen Kyrkfack. KyrkAs förbundsstyrelse har beslutat att gå över till digitala och mer hållbara kanaler. Tidningen kommer att ersättas med ett digitalt nyhetsbrev som går ut regelbundet till dig som medlem.

Kyrkfack nr 4 2020