Kyrkligt ledarskap i Jesu kärlek: en reflektion av Matilda Helg

Matilda Helg, domprost i Uppsala, delade nyligen med sig av sin syn på ledarskap och teologi till medlemmar i KyrkA. Hon betonade vikten av att låta sig ledas av hjärtats vilja och av Jesu kärlek som fundament för det kyrkliga ledarskapet.

Hon presenterade tre centrala perspektiv på kyrkoherdens roll: som arbetsplatsens högsta chef och arbetsledare, som teologisk ledare och som symbolisk ledare. Kyrkoherden har ansvar för uppgifter som fördelning av arbetsuppgifter, övervakning av regelverk och budget och för arbetsmiljöarbetet.

Som teologisk ledare behöver kyrkoherden kunna tolka en mångfacetterad verklighet och förmedla den kristna berättelsen för församlingen. Som symbolisk ledare har kyrkoherden ett ansvar för att representera kyrkan och skapa goda kontakter med samhället.

Matilda Helgs syn på ledarskap utgår från kärlek och en innerlig önskan att leda i Jesu anda. Hon understryker att detta ledarskap tar olika former beroende på situationen, men kärleken till Jesus och till församlingen är grunden.

För Matilda Helg är ledarskapet inte en statisk roll utan en ständig förändringsprocess. Liksom Jesus frågade Petrus ”Älskar du mig?”, är ledaren ständigt utmanad att ompröva sin kärlek till både Gud och församlingen.

En viktig aspekt av kyrkligt ledarskap är att makt förutsätter kärlek. Matilda Helg påminner om att kärleken till medarbetarna är avgörande för ett effektivt ledarskap, och att det krävs både tålamod och nåd för både ledare och medarbetarna.

Hon diskuterar också vikten av att vara en ”katalysator”, en ledare som underlättar och stödjer befintliga processer istället för att försöka göra allt själv. Att prioritera och låta andra komma till sin rätt är avgörande för att skapa arbetsglädje och effektivitet.

Avslutningsvis betonar Matilda Helg att det är en förmån att få vara ledare i kyrkan, där människor ger sin tid och kraft att arbeta för kyrkans bästa.

Text: Marianne Wijkmark