Maktens manipulation: Den utstuderade strategin bakom politiska lögner

Politiska lögner är inte slumpmässiga misstag; de är noggrant utformade strategier för att manipulera och styra allmänhetens åsikter och handlingar. När lögner sprids av politiska ledare som Trump och Putin, når de genom bruset och får oss att förfasas, fördöma och debattera för eller emot. För att få en djupare förståelse av detta fenomen har KyrkA intervjuat Anna-Karin Selberg, doktor i filosofi vid Södertörns högskola som forskar kring politiska lögner och propaganda.

Anna-Karin Selberg påminner oss om att det är viktigt att komma ihåg att politiska lögner alltid har varit en del av det politiska spelet. Som Hanna Arendt, filosof, uttryckte sig har lögnerna flera ansikten och kan anta olika former.

Vid sidan om traditionella politiska lögner, som handlar om sådant som allmänheten inte har kännedom om, används stora och uppenbara lögner. Ett exempel är när Donald Trump falskeligen påstod att det förekommit valfusk i samband med det senaste amerikanska valet.

I kontrast till detta finns diplomatlögner, som kan handla om information som ännu inte nått allmänheten eller omständigheter som kräver diskretion.

Vilken roll spelar politiska lögner enligt dig i dagens samhälle?

– Det är viktigt att förstå att stora, öppet uttalade lögner är en etablerad propagandametod. Putin och Trump använder sig av dessa metoder för att skapa spektakel. Den gemensamma nämnaren för dem är att de vill framstå som oförutsägbara spelare som kan kasta om världsordningen. De behöver en typ av respons som är moraliserande där omvärlden påpekar att de ljuger och blir chockad. Efter den fullskaliga invasionen av Ukraina flödade tidningarna över av uttalanden om Putins lögner. En respons han i sin tur kan använda såväl på hemmaplan, som i förhållande till allierade internationellt för att ”bekräfta” berättelsen att Ryssland är under attack från väst.

Kampanjer i sociala medier syftar till att stärka propagandalögner

– Det jag undersöker just nu är på vilka sätt Ryssland använder sig av stora, öppna lögner men också av påverkansoperationer i sociala medier, berättar Anna-Karin Selberg. De senare används för att förstärka en viss typ av propagandalögner.

Anna-Karin Selberg ger USA-valet 2016 som exempel där Ryssland försökte påverka resultatet. Putin har under flera år levererat profetian att västliga demokratier kommer att falla sönder i splittring och kaos. För att ”bevisa” det iscensätts påverkanskampanjer. Via falska konton på sociala medier framhävs och förstärks känsliga sociala och politiska frågor.

Dessa aktiviteter, tillsammans med ökad propaganda, visar tydligt hur manipulativa metoder kan användas för att påverka opinionen. Denna taktik inkluderar även organisering av demonstrationer för olika politiska grupper, vilket sätter dem i konflikt med varandra och undergräver tilltron till demokratiska institutioner. Syftet med dessa påverkansoperationer, både i sociala medier och genom infiltrering av politiska rörelser, är att skapa splittring och förvirring i samhället.

–  Vi ser spår även i Sverige av potentiella påverkasoperationer från Ryssland, fortsätter Anna-Karin Selberg, även om det inte är bekräftat. I Europa finns dock bekräftade händelser. Dokument som läckt till en europeisk underrättelsetjänst och verifierats av Washington Post visar att Ryssland har bedrivit omfattande påverkanskampanjer i Frankrike och Tyskland för att försöka påverka viljan att stödja Ukraina.

Ryssland har också infiltrerat fredsrörelsen i Tyskland. Bevis finns för att företrädare för att ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland har kontakt med Kreml.

KyrkA har bjudit in Anna-Karin Selberg att föreläsa i detta ämne under KyrkA-veckan i oktober. Håll gärna utkik efter mer information om detta på vår hemsida efter sommaren.

Innehållet i denna artikel speglar inte något politiskt ställningstagande från förbundets sida.

Text: Marianne Wijkmark