Med önskan om en fin sommar

Det arbete som utförs i Svenska kyrkan och dess församlingar är oerhört viktigt och betyder så mycket för så många. Vi vet också att många av våra medlemmar ger så mycket av sin kraft och av sig själva i mötet med de människor som söker sig till kyrkan att de själva kan bli utarbetade.

Försäkringskassans statistik talar sitt tydliga språk. Av alla yrkesgrupper i Sverige är det kyrkoherden som löper den största risken över tid att bli långtidssjukskriven på grund av stress och utmattning. På andra och tredje plats kommer präst och diakon. Församlingspedagogerna ligger högt även om de inte har en egen grupp i Försäkringskassans statistik – ännu. Därför är sommarens semester än viktigare för dessa grupper.

Ta vara på denna sommar. Ta vara på lediga morgnar, soliga dagar och ljumma kvällar. Ta vara på regnet och blåsten som rensar luften och tillåter dig läsa den där boken. Ta vara på dig och de dina. Denna sommar kommer aldrig igen. Ta vara på den och lev den väl.

Vi önskar dig allt det bästa i denna ljuva sommartid.

Varma hälsningar

Bror Holm                       Vibeke Hammarström Falk
Förbundsordförande        Förbundsdirektör