Medlingen i intensivt skede

Medlingen gällande nya avtal befinner sig i ett intensivt skede. Kyrkans Akademikerförbund har regelbundna möten med övriga fackliga parter och med medlarna. Arbete pågår kontinuerligt för att nå fram med lösningar och finna samförstånd med SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) i de delar där detta är möjligt. Arbetet är samtidigt tidskrävande utifrån frågornas komplexitet och omfattning.

På torsdag vid lunch kommer medlarna att överlämna ett bud till Kyrkans Akademikerförbund och övriga fackliga parter samt till SKAO. I detta bud kommer medlarna ge förslag på lösning i frågor där samförstånd mellan parterna inte kunnat nås. Parternas svar på medlarnas bud kommer att förmedlas under torsdagskvällen.

 

Vi återkommer med mer information fortlöpande.