Medlingen inleds idag

Medlare har nu utsetts i i tvisten mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de förbund som företräder tjänstemän och akademiker inom Svenska kyrkan. Medlare blir Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg. Dessa medlar även i tvisten mellan SKAO och fackförbundet Kommunal. 

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna. Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

Ett första möte mellan förbunden och medlarna sker idag torsdag den 14 april. Medlingen pausas under påsken och återupptas därefter tisdag den 19 april.